HAIR STYLE

ラフレイヤーCUT

MENU
SHOP
HARAJUKU
STAFF
KIYORI
❤︎使用スタイリング剤:SEEK MOISTURE