SHIMA HIT HAIR

盛れる顔まわりカット

MENU
カット
SHOP
HARAJUKU LEAP
❤︎使用スタイリング剤:SEEK MOISTURE